Amanda Frykbergcopywriter och kreatör, Blomquist Communication

    Amanda jobbar som copywriter och kreatör på Blomquist Communication. Hon har kunskap inom skrivande, redaktörskap och idéutveckling för alla tänkbara kanaler. Konceptuell kommunikation och kreativ innehållsproduktion tillhör hennes vardag. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med strategier åt olika målgrupper, och att ta fram kommunikation med ett starkt målgruppsfokus.