Victoria OlssonSenior Sustainability Manager, Arla Foods AB

    Victoria arbetar som hållbarhetschef för Arla Sverige och hanterar hållbarhetsfrågor genom hela värdekedjan från jord till bord. Hon är civilingenjör i grunden och har sedan 2005 arbetat med hållbarhetsfrågor ur ett brett perspektiv i olika branscher inom tillverkning och transport (alt inom SJ, Tetra Pak och IKEA).

    Amanda Frykberg