Agenda - Marknadsrättsdagen 2021

09:00 – Dagens moderator Cecilia Torelm Tornberg hälsar välkommen

09:10 – Ett moderniserat konsumentskydd – hårdare regler

 • Genomgång av ett moderniserat konsumentskydd SOU 2021:17
 • Nya kraven för e-handelsplattformar
 • Rankning av produkter, prissättning vid rea, nya förutsättningar för ångerrätt och ökad transparens kring personanpassade priser – vad innebär detta i praktiken?
 • Nya sanktionsavgifter på upp till 4% av årsomsättningen – hur säkerställer du att du undviker kostsamma överträdelser?

Alexander Jute, Advokat & Delägare, MarLaw

10:00 – AI-baserade arbetssätt och prediktiv analys för att anpassa kunderbjudandet och öka relevansen

 • Anpassa kommunikation och erbjudande till rätt kundklubbsmedlemmar genom prediktiv analys
 • Hur ser man till att inte släppa iväg data till tredjepart, som till exempel mediebyrå, när man jobbar med kunddata som optimeringsgrund för externa medieköp?
 • Optimerade medieköp och distribution genom rätt användning av datan – hur fungerar det i praktiken

Alexander Stenvall, Head of Digital & Customer Insights, Rusta

10:40 - Förmiddagspaus

11:00 – Marknadsföring i digitala kanaler – Vad innebär Schrems II i praktiken?

 • Överföring av personuppgifter till tredje land – vad gäller egentligen?
 • Rekommendationer avseende användning av sociala medier
 • Vilka rättsliga grunder kan användas?
 • Hur transparent måste man vara som annonsör?
 • Kommunikation och bilder i sociala medier
 • Hantering av CRM och emailmarknadsföring – hur ska jag tänka när jag väljer verktyg?
 • Hur ska vi se på och hantera Google Analytics?

Cecilia Torelm Tornberg, Advokat, MarLaw

12:00 - Lunch

13:00 – Att publicera bild och video i digitala kanaler

 • Vem äger rätten till bilder och rörligt material som delas?
 • Användning av bilder och video på sociala medier och i digital kommunikation och marknadsföring
 • Att dela och länka i digitala kanaler
 • Modellavtal och andra typer av leverantörsavtal – hur fungerar dessa?
 • Bilder som köps från bilddatabaser eller underleverantörer

Alexander Jute, Advokat & Delägare, MarLaw

13:50 – Insiktsdriven marknadsföring – så förstår du mottagarens behov och beteenden

 • Beteendedesign – att förstå och förändra målgruppens beteende för att hjälpa dem att fatta rätt beslut
 • Hitta din sweet spot och skapa en engagerande kundupplevelse
 • Hållbar tillväxt i digitala kanaler – värdeskapande innehåll som inte stör

Björn Owen Glad, Innovation Lead, Chiffer

14:30 - Eftermiddagspaus

14:50 – Ny vägledning om riktad marknadsföring på sociala medier – vad gäller enligt GDPR?

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) antog den 13 april i år nya riktlinjer gällande riktad marknadsföring på sociala medier. Riktlinjerna ger klarhet i annonsörers och socialmediaplattformars ansvar vid marknadsföring enligt GDPR.

Cecilia Torelm Tornberg, Advokat, MarLaw

15.20 – Fråga advokaten – interaktiv diskussion

Här får du tillfälle att ställa dina frågor direkt till advokaterna. Samla på dig dina frågeställningar under dagen eller förbered frågor i förväg. I detta samtal får du även lyssna till andra kollegors utmaningar och du får möjlighet till nya insikter och konkreta svar.

15:45 – Influencer marketing – tillämpningen i sociala medier

 • Nytt prejudikat om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring- Kenza-målet
 • Vilket ansvar har bolag för en anställds spridning av innehåll och för andra användares kommentarer?
 • Hur ser kraven på reklamidentifiering ut och vilka krav på dokumentation finns för användning av påståenden?
 • Senaste praxis och praktiska exempel på hur kommunikation bör granskas innan den publiceras

Cecilia Torelm Tornberg, Advokat, MarLaw

16:30 - Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen