Marknadsrättsdagen 2020

Programmet uppdateras löpande och vi reserverar oss för programändringar.

[ 08:45 ] Dagens moderator Cecilia Torelm Tornberg hälsar välkommen

[ 09:00 ] Digital single market – den nya hårda spelplanen för marknadsföring
 • Genomgång av lagstiftningen i marknadsrätten och de nya krav som ställs genom det nya harmoniserande direktivet
 • Redovisning av rankning, prissättning vid rea, nya förutsättningar för ångerrätt och ökad transparens kring personanpassade priser – vad innebär detta i praktiken?
 • Nya sanktionsavgifter på upp till 4% av årsomsättningen – hur säkerställer du att du undviker kostsamma överträdelser?
[ 09:50 ] Frågestund och talarbyte

 Daniel Tornberg, advokat, MarLaw

[ 10:00 ] Framtidens varumärken – nya skyddsmöjligheter
 • Vilka möjligheter ger nya varumärkestyper att skydda flera kommersiella intressen än tidigare?
 • Kreativa alster ses i nytt ljus genom rörelse- och multimediemärken
 • Hur lirar begreppet särskiljningsförmåga med de nya varumärkestyperna?
 • Vad har registrerats respektive ratats på EU-nivå?
 • Hur har bolagens marknadsavdelningar tacklat denna möjlighet hittills?
[ 10:50 ] Frågestund 

Marcus Ateva, advokat, MarLaw

[ 10:55 Förmiddagspaus
[ 11:10 ] Case 1 – mer information om praktikfall kommer inom kort
[ 11:40 ] Frågestund 

To be presented

[ 11:45] Lunchpaus

[ 12:45 ] Direktmarknadsföringens utmaningar
 • Genomgång av regler som gäller för direktmarknadsföring, profilering och re-targeting
 • Samtycke, opt in och opt out – vad gäller enligt marknadsföringslagen och dataskyddsförordningen?
 • Så hanterar du dina register på ett korrekt sätt så du inte riskerar mångmiljonavgifter i sanktioner
[ 13:25 ] Frågestund och talarbyte

 Daniel Tornberg, advokat, MarLaw

[ 13:40 Marknadsföring i sociala medier – vilka regler gäller och vem ansvarar i sociala medier?
 • Vilket ansvar har bolag för en anställds spridning av innehåll och för andra användares kommentarer?
 • Hur ser kraven på reklamidentifiering ut och vilka krav på dokumentation finns för användning av påståenden?
 • Senaste praxis och praktiska exempel på hur kommunikation bör granskas innan den publiceras
[ 14:15 ] Frågestund 

Cecilia Torelm Tornberg, advokat, MarLaw

[ 14:20 ] Eftermiddagspaus

[ 14:40 ] Kriskommunikation i sociala medier – erfarenheter från coronavåren
 • Hur hantera den initiala osäkerheten och gråzonerna som rådde både kring pandemin och kring hur regelverk och försäkringar tillämpas i en sån här situation?
 • Samarbete med legal, kundtjänst, kommunikation och webb – hur skapades nya arbetssätt för att nå ut med rätt budskap vid rätt tidpunkt?
 • Balansen i kommunikationen – hur hitta en bra mix av positiva, inspirerande inlägg och tydlig krisrelaterad kommunikation?
[ 15:10 ] Frågestund och talarbyte

Melina Juselius, Nordiskt ansvarig sociala medier, Ving 

[ 15:15 Fråga advokaten – interaktiv diskussion

I mindre grupper får du tillfälle att ställa dina frågor direkt till advokaterna. Samla på dig dina frågeställningar under dagen eller förbered frågor i förväg. Genom diskussionen i grupp får du även lyssna till andra kollegors utmaningar och du får möjlighet till nya insikter och konkreta svar.

[ 16:00 ] Summering och avslutning
[ 16:15 ] Slut 
13 oktober, 09:00 - 16:30
IFI Online
Få platser kvar