Agenda - Marknadsrättsdagen 2022

09:00 IFI och dagens moderator Cecilia Torelm Tornberg hälsar välkommen

09:10 Konsumentskyddsdirektivet och nyheter i marknadsföringslagen – Nya sanktioner upp till 4 % av årsomsättningen

 • Nya krav för hur pris ska anges vid marknadsföring av prissänkningar
 • Ökade krav på verifiering av konsumentsrecensioner
 • Nya informationskrav innan ett avtal ingås
 • Förutsättningarna för ångerrätt förändras

Cecilia Torelm Tornberg, advokat och partner, MarLaw

10:00 Diskussion och Q&A om det nya konsumentskyddsdirektivet

– ställ alla dina frågor direkt till experterna

10:20 - Förmiddagspaus

10:45 Införandet av nyheterna i marknadsrätten i praktiken – erfarenheter från Synsam

 • Så sattes en arbetsgrupp och styrgrupper ihop för att lyckas med införandet både lokalt och på övriga nordiska marknader
 • Risk Assesment – hur balanserar man risken, var vågar man utmana och vilka tolkningar kan man göra av lagstiftningen?
 • Införandet i praktiken – ny marknadsplan och tydlig kommunikation internt

Pontus Rosén, nordisk marknadschef, Synsam

11:15 Cookies och eprivacyförordningen

 • Utfasningen av tredjepartscookies och konsekvenserna av detta
 • Vad innebär förändringen kring IDFA ((Identifier For Advertisers) i praktiken?
 • EPR – vad innehåller den nya E-privacyförordningen?
 • Så skapar du en cookie-banner som lätt ger möjlighet att göra olika inställningar för ökad transparens

Alexander Jute, advokat och partner, MarLaw

12:00 - Lunch

13:00 Personuppgifter, tredjelandsöverföringar, Google analytics och Schrems II

 • Överföring av personuppgifter till tredje land – vad gäller och vilka åtgärder måste vi vidta?
 • Rekommendationer avseende användning av sociala medier
 • Kommunikation och bilder i sociala medier – hur fungerar det med Facebook, Instagram och Linkedin
 • Hantering av CRM och emailmarknadsföring – hur ska jag tänka när jag väljer verktyg?
 • Vikten av att kartlägga dataflöden

Alexander Jute, advokat och partner, MarLaw

13:45 Kreativ och effektfull kommunikation som lever upp till Schrems II

 • Praktiska exempel på kommunikation som brister och som lever upp till regelverken utan att göra avkall på kvalitet
 • Hur fungerar tillstånd och avtal kring bilder i praktiken?
 • Så lägger du upp en fungerande process för att checka av att regelverken följs för marknadsföring i sociala medier

Clara Axner, digital strateg och planner
Amanda Frykberg, copywriter och kreatör,
Blomquist Communication 

14:30 - Eftermiddagspaus

15:00 Hållbarhetspåståenden i marknadsföring – vad gäller?

 • Översikt av befintliga regelverk för miljöpåståenden
 • Vad innebär ICC:s uppdaterade Hållbarhetsbilaga?
 • Senaste praxis och pågående mål
 • Att tänka på vid användning av miljöpåståenden i marknadsföring

Sandra Hanson, advokat, Advokatfirman MarLaw 

(ombud till Arla i domstolsprocessen gällande påståendet Netto Noll Klimatavtryck)

15:45 Att kommunicera Netto Noll Klimatavtryck – Arlas resa kring hållbarhetsbudskap

 • Bakgrund till marknadsföringen av netto noll klimatavtryck
 • Klimatkompensation som mervärde
 • Utmaningar och KO:s stämning
 • Vägen framåt

Victoria Olsson, Senior Sustainability Manager, Arla Foods AB

16:20 Summering av dagen

Cecilia Torelm Tornberg, advokat och partner, MarLaw

16:30 - Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen