Agenda - Marknadsrättsdagen 2023

09:00 Anna Collin från IFI och dagens moderator Cecilia Torelm Tornberg hälsar välkommen

09:10 Statusuppdatering GDPR, Google Analytics och cookies 

 • IMY sanktioner för användning av Google analytics – Vad innebär besluten för svenska företags användning av Google analytics?
 • Vad innebär EU-US Data Privacy Framework?
 • Hur utformar du en compliant cookiebanner utifrån bl.a. Europeiska Dataskyddsstyrelsens riktlinjer?

Sandra Hanson, advokat, MarLaw

09:50 Framgångsrikt samarbete mellan marknad och juridik för att säkra kreativ reklam inom lagens gränser

 • Så skapas en process där juridiken kommer in tidigt i den kreativa processen och säkrar att idéer lever upp till de krav som ställs
 • Kunskapsöverföring i praktiken – så säkras en hög förståelse för juridiken hos alla på marknad
 • Praktiska exempel på kreativ kommunikation som både är rolig och lever upp till lagkraven

Patrik Söder, marknadschef och Erik Fröcklin, bolagsjurist, SBAB

10:30 - Förmiddagspaus

11:00 Marknadsföring i sociala medier – nyheter som påverkar din kommunikation

Nya rättsfall tydliggöra annonsörers, influencers och anställdas ansvar vid marknadsföring i sociala medier. Under detta pass går vi igenom gränsdragningen mellan yttrandefrihet och vad som kan anses utgöra marknadskommunikation. Vi går även igenom det juridiska och avtalsrättsliga ansvaret för bolag, anställda och andras kommentarer. Därtill går vi igenom vilken effekt de senaste förändringarna i marknadsföringslagen får i praktiken.

 • Vilka sociala mediekanaler får anställda använda?
 • Är det tillåtet att använda TikTok?
 • Hur görs riskbedömningar givet de nya marknadsrättsliga sanktionerna?
 • Hur påverkas ni av The Digital Services Act and Digital Markets Act?

Cecilia Torelm Tornberg, advokat och partner, MarLaw

11:45 Diskussion och Q&A

Ställ dina frågor om marknadsföring i sociala medier direkt till advokaterna och få svar på de utmaningar du står inför.

12:15 - Lunch

13:15 Hållbarhetspåståenden – den senaste utvecklingen inom EU

• Vad innebär de nya lagförslagen inom EU:s Green Deal initiativ?
• Greenwashing eller Greenhushing – hur kan hållbarhetssatsningar kommuniceras?

Sandra Hanson, advokat, MarLaw

13:55 Praktiska erfarenheter av att kommunicera hållbarhetsarbete på ett attraktivt och korrekt sätt

 • Hur jobbar en liten marknadsavdelning med att ha en hög kunskapsnivå kring hållbarhet för att undvika felsteg och vilseledande av konsumenter?
 • Hållbarhet som en långsiktig del av affären för att bidra till den gröna omställningen
 • Praktiskt exempel på en framgångsrik kampanj för att kommunicera hållbarhetsarbetet

Lena Rodin, marknadschef, Löfbergs

14:30 - Eftermiddagspaus

 • Daniel Westman
  Daniel Westman oberoende rådgivare och forskare med fokus på it- och medierätt

15:00 Juridiken kring artificiell intelligens: hur tillämpas befintliga regler och vad har lagstiftaren på gång?

 • Vilka är de centrala rättsliga utmaningarna på marknadsföringsområdet?
 • Hur tillämpas reglerna om upphovsrätt och skydd för personuppgifter när AI används?
 • AI Act – arbetet med en ny EU-förordning
 • Praktiska råd för AI-projektet

Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare med fokus på it- och medierätt.

Paneldiskussion

15:45 AI i marknadsföringen

 • Hur kan marknadsförare dra nytta av AI på ett kreativt sätt?
 • Vilka risker måste man vara medveten om?
 • Framtidsspaning – hur kommer AI att påverka marknadsföringens utformning framåt?

Anders Ringstedt, CEO, Klingit
Björn Owen Glad,
Innovation Lead, Chiffer
Daniel Jonsson, Chief Analytics & Strategy Officer, Mynewsdesk

16:20 Summering av dagen

Cecilia Torelm Tornberg, advokat och partner, MarLaw

16:30 - Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen