08: 30 Registrering och morgonkaffe 

09:00 Nya lagar och regler som marknadsförare och kommunikatörer behöver ha koll på
Marknadsrättsdagen inleds med en spaning av dagens moderator Sandra Hanson, advokat, Marlaw  

09:20 Direktmarknadsföring i ljuset av Digital Single Market och GDPR

 • De marknadsföringsrättsliga förutsättningarna för direktmarknadsföring
 • Så säkrar du regelefterlevnad vid hantering av kundregister, CRM och e-postdatabaser
 • Profilering och direktmarknadsföringen utifrån GDPR
 • Status på E-privacyförordningen
 • Digital Singel Market (DSM)
 • Självreglering

Alexander Jute, advokat och partner, Marlaw

10:15 Förmiddagsfika 

10:45 Case: Digitalisering och GDPR – hur hanterar Telia dessa stora förändringarna?

 • GDPR – från projekt till en del av det dagliga arbetet
 • Hur skapas ett bra tvärfunktionellt samarbete mellan legal och marknad?
 • Praktiska exempel på juridiken blir en naturlig del av datadriven marknadsföring

Ida Mazzenga, dataskyddsombud och Lena Lindgren, Digital Transformation Manager, Telia

11:15 Digital Single Market-direktivet – vad innebär EU:s nya harmoniserade upphovsrätt i praktiken?

 • Hur förbereder du dig för de omfattande förändringarna som väntar i upphovsrättslagen den 1 juli 2021?
 • Länkskatt och censurfilter – vad innebär egentligen artiklarna som diskuterats i media?
 • nya undantagsregler för användning av skyddade verk i digitala miljöer som påverkar såväl upphovspersoner och rättighetsinnehavare som användare
 • Upphovsrätt till verk som skapats genom artificiell intelligens (AI)

Jonas Holm, Senior Associate, Marlaw

12:15 Lunch 

13:15 Marknadsföring i sociala medier i linje med lagar och regler

 • Hur får du använda information som du samlar in via sociala medier?
 • Ny spellag = fritt fram för reklamlotterier?
 • Vårt forum, våra förhållningsregler – hur sätter du ramarna?
 • Vem ansvarar för vad som sägs i dina kanaler, du eller plattformen?

Sandra Hanson, advokat, Marlaw

14:10  Case – Så jobbar Volvo Cars med sina sociala medier för att skapa ett bra community  

 • Så skapar Volvo Cars ett bra community med följare från hela världen i sina sociala medier  
 • Hur tar man fram tydliga processer för att besvara, moderera och vid behov eskalera internt när det stormar i kommentarsfälten?  
 • Att bemöta kommentarer på ett konstruktivt sätt – hur hittar du rätt tonalitet? 

Isabelle Lunnevi, Digital & Social Community Manger, Volvo Cars  

14:40 Eftermiddagsfika

15:10 Influencer marketing – gränsdragningen mellan sponsring, redaktionella inlägg och kommersiella samarbeten

 • Var går egentligen gränsen mellan yttrandefriheten och marknadsföring?
 • Vem är juridiskt ansvarig för innehåll och annonsmarkeringar?
 • Ansvarsfrågor mellan annonsör, influencers samt influencernätverk – vi diskuterar och tittar på exempel

Cecilia Torelm Tornberg, advokat och partner, Marlaw

15:45 Case: Influencer marketing – hur jobbar Löfbergs med innehållsrika samarbeten för att skapa en långsiktig relation med slutkonsument? 

 • Hur identifierar du rätt profiler att skapa syftesdrivna och långsiktiga samarbeten med?  
 • Annonsering hos influencers via byrå kontra att skapa innehåll direkt med profilen 
 • Målgrupper och segmentering – hur skapar du ett värdefullt och trovärdigt innehåll för tänkt målgrupp? 

Erica HallinContent & Production Manager, Löfbergs  

16:15 Marknadsrättsdagen avslutas och sammanfattas

IFI reserverar sig för programändringar