Sandra Hansonadvokat, Advokatfirman MarLaw

    Sandra har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör marknads- och immaterialrätt samt tvistlösning. Sandra är särskilt inriktad på internetjuridik, avtalsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt samt integritetskyddsjuridik (GDPR). Hon arbetar även med frågor som rör marknadsföring av specialreglerade produkter såsom spel, livsmedel och läkemedel. Hon anlitas ofta som processombud i domstol samt företräder företag inför Reklamombudsmannen/RO och Konsumentverket/KO. Sandra föreläser ofta vid högskolor och utbildningsinstitut samt internutbildar organisationer och företag.