Sandra Hansonadvokat, Advokatfirman MarLaw

    Sandra Hanson är advokat på Advokatfirman MarLaw. Hon är särskilt specialiserad på marknadsrätt, immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt och IT-rätt, inklusive GDPR. Sandra är verksam som processombud vid domstol och biträder klienter vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Hon föreläser löpande och internutbildar organisationer och företag.