Ida Mazzengadataskyddsombud, Telia Sverige

    Ida Mazzenga är dataskyddsombud hos Telia Sverige AB. Bland hennes tidigare arbetsgivare finns Europeiska kommissionen och Konsumentverket. Hon har bland annat arbetat med tillsyn av marknadsföring och konsumentskydd i en digital miljö på EU-nivå, för att sedan fokusera på juridisk rådgivning för företag i integritetsfrågor. Ida Mazzenga har en Jur. Kand. från Stockholms universitet och en LL. M. från College of Europe.